Glamox er vår største leverandør på belysningsprodukter. Glamox er en ledende leveandør av belysning som tilbyr komplette løsninger for skoler, helseinstitusjoner, komersielle og industrielle bygninger, detaljhandel, hotell- resturantvirksomhet.

Vi i Flexel er takknemling for at vi har en slik solid aktør i bransjen som en del av vårt team.