Siden oppstart av Flexel AS har Lerøy Aurora vært trofast kunde, under her kan du se hva Lerøy Aurora AS selv sier om hva vårt samarbeide har bidratt med til deres organsisasjon: 

«Presis, kompetent og konkurransedyktig er vår erfaring med Flexel. Anbefales»

Hugo Nilsen

Leder Innkjøp