H07BQ-F har en ytre mantel av polyuretan som gjør kabelen bestandig overfor mekaniske og kjemiske påvirkninger. Egnede bruksområder kan være midlertidig strømforsyning på anleggsplasser samt installasjoner i maritime miljøer.